Artikel

Als artikel kenmerkt men alle goederen, die u met Concept Office verwerkt. Hierbij kan het gaan om Goederen, Dienstverlening, Reclame items of overige items voor facturatie.

Pages in this namespace:

No pages in this namespace.


nl/artikel/artikel.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0