De Concept Office omgeving

In dit artikel wordt omschreven, op welke wijze Concept Office in een netwerk geïnstalleerd is.

De term server heeft niet noodzakelijk betrekking op een fysieke computer met deze omschrijving. Het beschrijft een computer of PC die de beschreven functionaliteiten als dienst ter beschikking stelt. (engl: to serve = dienen). Het is ook mogelijk dat een en dezelfde computer of PC server meerdere diensten beschikbaar stelt.

Schematische weergave

Concept Office is een databank gebaseerde Client-Server-Applicatie. Meerdere werkplekken (Clients) maken gebruik van een databank die op een centrale Databank-server is opgeslagen.

schematische weergave van een Concept Office omgeving

Toch worden niet alle gegevens in de databank opgeslagen. Veel informatie wordt in bestandvorm in een centrale CO-structuur opgeslagen. Deze liggen - zoals de naam al aangeeft - centraal op een file-server opgeslagen.

De Server

Voor concept Office heeft u als basis 2 server nodig:

  • SQL-Server: Locatie van de Databank; levert de data op aanvraag van de applicatie op de client
  • File-Server: Locatie van de centrale CO-structuur; zorgt ervoor dat men toegang heeft op de gemeenschappelijk gebruik van bestanden.

Concept Office dient niet per definitie op de server geïnstalleerd te worden, het kan wel zinvol zijn, dit toch te doen.

De Client

Op de werkstations of terminalservers wordt Concept Office geïnstalleerd. Concept Office communiceert met de server om de gegevens op te halen en op te slaan.

In een terminal server omgeving met de Terminal Server (WTS) zijn eveneens verbonden computers aangeduid als clients. Echter, is de applicatie niet geïnstalleerd op deze clients - de installatie vindt alleen plaats op de WTS. De clients maken alleen een verbinding met de WTS.

Centrale CO-Structuur

Alle bestanden die Concept Office verwerkt worden in een centrale, voor alle gebruikers toegankelijke folders opgeslagen. Deze folder wordt als centrale Concept Office folder of centrale CO-structuur omschreven. We omschrijven dit als structuur omdat de inhoud van deze folders voor gedefinieerd en verwerkingsregels bevatten. In het kort gezegd, elke folder incl. onderliggende structuur heeft een concrete functie en mag dus niet gewijzigd worden!

centrale CO-structuur

Gebruikersrechten

Zodat Concept Office correct functioneert, dienen onderstaande rechten voor de gebruiker ingesteld te worden:

  • Deelnemer van de groep Hoofdgebruiker in besturingssysteem / Active Directory
  • Volledige toegang op lokale directory (C:\Program Files (x86)\Software-Concept\)
  • Volledige toegang op de centrale CO-Folders
nl/installation/conceptoffice_umgebung.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0