Backup van gegevens

In het onderstaande bericht wordt weergegeven welke gegevens en folders van Concept Office in uw backup beheer meegenomen dienen te worden.

Gelieve rekening te houden met: Het maken van een reguliere backup uw verantwoordelijkheid is. Software-Concept GmbH en haar partners zijn niet verantwoordelijk en nemen geen plichten op zich over de maken of functionele testen van uw backup strategie.

Algemene informatie voor een backup

Zal op basis van een defect aan de harddisk van uw databankserver, bijvoorbeeld door blikseminslag, een complete vernietiging van al uw gegevens tot gevolg hebben, en is Concept Office niet meer werkzaam. Dan heeft dit een diepgaande uitwerking op uw verkoopproces. Alleen door het herstellen van een backup laat zich het systeem weer opnieuw opbouwen, volgens de instellingen die u in uw backup heeft meegenomen.

Een ingerichte backup procedure zal van tijd tot tijd op een foutloze werking getest moeten worden. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel aan uw zijde.

Backup locatie van Concept Office

Zorg ervoor dat u het volgende artikel heeft gelezen opbouw van een Concept Office omgeving

Concept Office slaat alle programmarelevante informatie op in een databank en de centrale CO-folder. Beide omgevingen dienen in uw dagelijkse backup proces meegenomen te worden.

nl/installation/datensicherung.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0