Aanbetalingsfacturen (Versie 6.0)

Bij grote dossiers kan het voorkomen, dat u de klant een aanbetaling wilt laten doen. In dit geval kunt u met Concept Office een zogenoemde aanbetalingsfactuur maken.

Voor elke aanbetalingsfactuur dient een aanbetalingspositie in het dossier aangemaakt te worden.

Om het dossier af te sluiten kunt u een eindfactuur maken, deze zal alle posities meenemen inclusief de eerder gefactureerde aanbetalingsposities. Hiermee krijgt de klant een totaaloverzicht met de reeds gefactureerde aanbetalingen en nog openstaande posities/bedragen.

Aanbetalingsartikel

Als het artikel een aanbetalingsartikel betreft, krijgt deze het kenmerk aanbetalingsartikel. Bovendien wordt aanbevolen om het artikel aan aparte grootboekgroepen toe te wijzen. Indien een aanbetalingsartikel in het dossier wordt opgenomen, dan wordt deze met een groene achtergrond weergegeven.

Het factuurbedrag van de aanbetalingsfactuur vertegenwoordigd de prijs van de aanbetalingsconditie. Het is ook mogelijk een procentele waarde in te geven. Hiervoor dient u het veld korting te gebruiken.

De positie dient u op Te leveren te zetten door hier een „1” in te geven, waardoor u aansluitend een factuur kunt printen. (Let op! Eerst de positie selecteren) De posities zijn hiermee gefactureerd.

Workflow van een dossier met aanbetalingsartikelen

Bij het toepassen van aanbetalingsfacturen binnen een dossier, heeft u te maken met de volgende beperkingen:

  • Aanbetalingsfacturen kunnen alleen aanbetalingsposities factureren.
  • U kunt meerdere aanbetalingsfacturen maken, echter kunt u maar één eindfactuur maken

Boeken van de omzet

Indien een aanbetalingsfactuur wordt gemaakt, dan wordt het bedrag bij de omzet geboekt. De inkoopprijs wordt procentueel aan brutowinst dossier berekend. Een alternatief is om de inkoopprijs direct bij de aanbetalingspositie in te geven.

Als de eind-factuur wordt geprint, dan wordt de eerste omzet boeking met een nieuwe boeking met negatieve waarde berekend. De eigenlijke omzet van de betreffende positie wordt normaal geboekt.

nl/vorgaenge/abschlagsrechnungen60.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0