Leverbon storneren of nadien wijzigen

Leverbon storneren

Een leverbon kan alleen gestorneerd worden, wanneer de posities van de leverbon nog niet gefactureerd zijn.

  1. Om een leverbon te storneren, opent u een dossier en het tabblad Posities.
  2. Selecteer een van de posities, die op de leverbon afgedrukt zijn.
  3. Selecteer onder tabblad Modulfunctie de functie Leverhistorie en selecteer hier de te storneren leverbon.
  4. Daarna wordt de functie Leverbon storneren vrijgegeven, als u deze selecteert, wordt de leverbon gestorneerd.

Leverbon storneren

Leverbon nadien wijzigen

Doel: Een eerder afgedrukte leverbon is, bij een klant voordat de handtekening gezet is, gewijzigd omdat een afwijkend aantal stoelen geleverd is.

  1. Om een leverbon te storneren, opend u een dossier en het tabblad Posities.
  2. Selecteer de positie, waarbij het aantal op de leverbion gewijzigd dient te worden.
  3. Selecteer onder tabblad Modulfunctie de functie Leverhistorie en selecteer hier de betreffende leverbon.
  4. Geef in het kolom Te leveren het aantal in met een minus(-), welke op de leverbon in mindering gebracht dient te worden.
  5. Het het verlaten van de positie komt een melding/vraag of u ook het bestelaantal wilt reduceren, voor het geval geen nalevering zal plaatsvinden.(Let op, dit geldt alleen voor afgedrukte leverbonnen, en dient u in de posities zelf de reductie van de aantallen in te geven.

Leverbon nadien wijzigen

nl/vorgaenge/lieferschein_stornieren.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0