Provisie verdeling

Dit artikel heeft betrekking op de instellingen van dossier module. Uitleg betreffende de voorinstellingen van de provisie verdeling vindt u in Verkoopteam.

Indien u verschillende of uitzonderlijke provisie berekeningen heeft, dan is het mogelijk om in elke dossier een afwijkende/gewenste Provisieberekening in te geven. Dit zorgt ervoor dat voor het betreffende dossier berekende provisie Provisie verdeling over meerdere medewerkers wordt verdeeld.

Wanneer een provisie verdeeld wordt, dan wordt deze in het dossier door een * aan het einde van de naam Provisie verdeling aangegeven.

Aanmaken van een provisieverdeling

Door het selecteren van Provisie verdeling wordt de actuele stand van de provisiewaarde getoond. U kunt nu medewerkers toevoegen of verwijderen. U kunt aansluitend de procentwaarde voor de verdeling aanpassen. De som van de waarde van kolom Prov. % moet altijd 100 zijn.

nl/vorgaenge/provisionsteilung.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0