Verzendvoorwaarden

De verzendvoorwaarde geeft aan, op welke wijze de goederen verzonden worden. Verzendvoorwaarden worden onderhouden in Administratie (Tablad Verzendvoorwaarden/ Leveringsvoorwaarden)

Middels de verzendvoorwaarden kan een koppeling met easylog van DHL aangemaakt worden. Hiermee is een geautomatiseerd printen van pakketstickers mogelijk.

Ondersteuning van DHL-EasyLog: Aan de verzendsoort kan een uitleveringskenmerk en het uitgifte folder gezet worden. Het het printen van een leverbon wordt dit kenmerk uitgelezen en bij de geselecteerde kenmerk „DHL” worden de leverbongegevens als tekstbestand in de aangegeven folder geplaatst.

Dit tekstsbestand bevat alle voor de pakketsticker relevante gegevens die in easylog verder verwerkt kunnen worden. Ze zijn punt-komma(;) gescheiden en als volgt opgebouwd:

110704174;Voorbeeld BV;;;12345;Eindhoven;Voorbeeldstraat 12;030 123456;030123457;D;1;4
1.Veld Leverbonnummer
2.Veld Naam 1
3.Veld Naam 2
4.Veld Naam 3
5.Veld Postcode
6.Veld Plaats
7.Veld Straat
8.Veld Telefoon ontvanger
9.Veld Fax ontvanger
10.Veld Land
11.Veld Aantal paketten
12.Veld Douane-Goederensoort (4 = Goederenlevering)
nl/vorgaenge/versandart.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0