Regio's

In deze module kunt u de regio's definieren. Regio's kunnen als verkoopgebied of als voorrijgebied toegepast worden. Door nieuw te selecteren wordt het veld Regio vrijgeschakeld. U kunt nu een eenduidige naam ingeven van max. 30 tekens. De omschrijving wordt binnen Concept Office in het keuzeveld van de regio aangeboden.

Optioneel kan een regio aan een verkoopgebied toegewezen worden.

Toewijzing van postcodenummers

In het veld Postcode gebied kunnen landafhankelijke postcodegebieden ingegeven worden.

Geldt het bereik maar voor één postcode, dan hoeft u het veld Postcode tot niet in te vullen. Concept Office vult het veld automatisch aan met de waarde uit het veld Postcode van.

Verkoopgebied

Een als verkoopgebied toegewezen regio kan optioneel één Regiomanager en een geldigheidstermijn toegewezen krijgen.

Toewijzing van medewerkers

In veld Medewerker toewijzing kunnen de regio medewerkers toegewezen of uitgesloten worden. Dit gebeurt doormiddel van een dubbelklik op de medewerker of het selecteren van een medewerker en selecteren van Toewijzen(>)- of verwijderen(<)-knoppen.

Is gedurende het toewijzen het veld Bedrijven en projecten opnieuw selecteren geactiveerd, dan worden in de module Bedrijven en Projekte opgeslagen medewerker toewijzigingen opnieuw toegewezen.

Toewijzen van regio's (Verkoopgebied)

Bij het aanmaken van een bedrijf en Projecten wordt de regio- en medewerkerstoewijzing aan de nieuwe gegeven overgegeven. U kunt de instellingen achteraf handmatig wijzigen.

Dynamische toewijzing van buitendienstmedewerker in opdracht

Is in de administratieconfiguratie 99 de waarde op 2 gezet, dan wordt de buitendienst medewerker aan de hand van de postcode van het leveradres over de postcode toewijzing in de regio's toegewezen. Een vast toegewezen buitendienst medewerker wint boven de dynamisch toegewezen medewerker.

Voorrijgebied

Indien een regio als voorrijgebied gekenmerkt wordt, dan vervalt de toewijzing van medewerkers (wordt gedeactiveerd). Er bestaat nu de mogelijkheid een voorrijkosten artikel te koppelen. Deze wordt dan automatisch in een service-opdracht meegenomen, wanneer de postcode van de (machine)standplaats in het postcodegebied van de regio ligt, en aan de machine geen directe voorrijartikel gekoppeld is.

Zijn de voorrijkosten opgenomen als dienst in het contract, dan wordt het artikel met de verkoopprijs 0 weergegeven.

Rit

Een als rit aangegeven regio, kan men i.p.v. vaste voorrijkosten een ritnummer toewijzen. Deze dient als rit in module administratie, tabblad Voorinstellingen aangemaakt zijn. Als een dossier wordt aangemaakt en het leveradres komt uit de gekoppelde postcodegebied, dan wordt het ritnummer dynamisch aan het dossier gekoppeld.

nl/weitere_stammdaten/bezirke.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0