Toe- en Afslagen

In deze module kunt u terugkomende afslagen zoals, kortingen en toeslagen zoals, verzendkosten beheren. Deze toe- en afslagen staan u ter beschikking in de module Dossierbewerking

Aanmaken van Toe- en Afslagen

De naam van een afslag wordt in het veld kenmerk ingegeven mag max. 20 tekens lang zijn. Een eenduidige beschrijving kunt u onder omschrijving ingeven. Deze dient gelijktijdig als positietekst.

Maak aansluitend de keuze, of het om een procentuele of absolut bedrag gaat en geef de waarde in.

De toe- /afslag kan voor de inkoop-, verkoopprijs of beide gelden. Kies onder Wordt toegepast voor: de juiste instelling.

De berekeningsbasis legt vast, of in het geval van meerdere toe- of afslagen een koppeling moet plaatsvinden of niet.

De waarde van een toe- of afslag dient ergens toegewezen te worden. Door het selectieveld Verleggen naar posities legt u vast of de toe- of afslag solitair op de posities omgeboekt dient te worden, of dat deze op een zogenoemde opbrengstartikel geboekt dient te worden.

De velden in het overzicht Calculatie basis worden alleen voor dynamische berekeningen toegepast. Meer informatie vindt u in artikel Montageartikel

Toepassen van toe- en afslagen

In dossierverwerking, tabblad overige, onder Kortingen en toeslagen kunt u de aangelegde gegevens kiezen. U kunt hier de waarde en soort van een afslag wijzigen.

In de artikelstamm kan aan een artikel een vaste toeslag toegewezen worden.

nl/weitere_stammdaten/zu_und_abschlaege.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0