Bedrijfstatus

De status van een bedrijf geeft aan, in welke hoedanigheid dit bedrijf in relatie tot uw firma in Concept Office is ingevoerd.

Combinatie van de ondestaande kenmerken is mogelijk, echter met beperkingen.

Prospect

Een bedrijf, waarmee u nog geen klantbetrekking heeft, wordt als Prospect aangegeven. U kunt voor prospects offertes maken. De verdere dossier afwikkeling is alleen met de status Klant mogelijk.

Klant

Een bedrijf, waarbij bevestigde dossier, contracten of omzetten bestaan, wordt als Klant aangegeven. Alleen bedrijven met deze status is een dossierbewerking tot facturatie mogelijk.

Leverancier

Een bedrijf, waarbij u artikelen kunt bestellen, wordt als Leverancier aangegeven.

Actief

Geeft aan of het bedrijf (nog) actief is.

Indien tot een bedrijf in de toekomst geen (verkoop)relatie meer heeft, op grond van bijvoorbeeld een fallisement, kan men deze deselecteren. In tegenstelling tot het verwijderen van een bedrijf, zijn de gerelateerde gegevens nog voorhanden.

Niet actieve bedrijven worden over de zoekopties niet weergegeven. Het direct ingeven van een bedrijfsnummer wordt verhinderd met een informatietekst menu.

Alleen in de module bedrijven kan het bedrijf weer vrijgeschakeld worden.

Overige instellingen

De wijziging van een bedrijfstatus kan over Speciale rechten Bedrijfstatus (Klant, Leverancier, Prospect) wijzigen beperkt toegestaan/verboden worden.

Bovendien zijn er de volgende configuraties:

Configuratie 126: Activering van een bedrijf als klant of leverancier, activeert nummerwijziging door te voeren.

  • 0 - Nein
  • 1 - Ja. So kann sichergestellt werden, dass Interessenten und Kunden in getrennten Nummernkreisen geführt werden

Configuratie 1086: Bedrijf gelijktijdig als klant en leverancier kenmerken

  • 0 - Nein, Firma darf nur entweder Kunde oder Lieferant sein
  • 1 - Ja, Firma darf gleichzeitig Kunde und Lieferant sein

nl/firmen/status.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0