Bewerkingsstatus van een dossier

De bewerkingsstatus van een dossier geeft u de actuele informatie in welke status zich het dossier bevindt, en tot welk niveau aan het dossier gewerkt is.

Volgorde van de status

De bewerkingsstatus volgt een bepaalde volgorde, echter wordt niet elke status daadwerkelijk toegepast/bereikt.

U kunt de status (moeilijk) handmatig wijzigen, normaliter wordt de status door het afdrukken van een dossier formulier gewijzigd.

Niet elke status is handmatig aan te passen. Soms dient een medewerker de inhoud van het dossier te wijzigen alvorens men de status kan wijzigen.

Overzicht van de status

Aangemaakt

Het dossier is aangemaakt.

Geoffreerd

De klant heeft inmiddels een offerte uit dit dossier ontvangen.

Bevestigd

De klant heeft de opdracht gegeven.

Deels geleverd

Een deel van de dossierposities zijn uitgeleverd.

Geleverd

Alle posities van het dossier zijn geleverd.

Deels gefactureerd

Een deel van de posities zijn geleverd en gefactureerd of een aanbetaling is gemaakt.

Deze status geeft niet aan of er een factuurachterstand is.

Gereed

Alle posities van het dossier zijn geleverd en gefactureerd. Of De offerte is door de klant niet in opdracht gegeven. Overige informatie hierover vindt u in Offertemodule.

Configuratiemogelijkheden

Concept Office biedt u de mogelijkheid om de status bij het aanmaken voor in te stellen.

Konfiguration 37: Dossierstatus bij nieuw aan te maken dossiers

  • 0 - Aangemaakt
  • 1 - Geoffreerd
  • 2 - Bevestigd

Konfiguration 125: Dossierstatus bij nieuw aan te maken Serviceopdrachten

  • 0 - Aangemaakt
  • 1 - Geoffreerd
  • 2 - bevestigd

Bovendien kan de statuswijziging middels gebruikersrechten voor elke gebruiker beperkt worden.

nl/vorgaenge/bearbeitungsstatus.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0