Gebruikersrechten voor dossierverwerking beheren

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden de rechten van een Concept Office gebruiker te configureren. De algemene functionele beschrijving van het toepassen van rechten is hier beschreven.

Module rechten

Technisch gezien worden 3 modules toegepast bij dossierverwerking, namelijk:

 • Offerteverwerking
 • Dossiers
 • Service-opdrachten

Afhankelijk van de werkzaamheden van de medewerker, kunnen deze afzonderlijk vergeven worden.

Modulrecht Offerteverwerking

Maakt het mogelijk een binnendienstmedewerker een offerte aan te maken en te bevestigen.

 • Keine Rechte
 • Lesen
 • Lesen / Ändern
 • Lesen / Ändern / Anlegen
 • alle Rechte

Modulrecht Vorgänge

Maakt het mogelijk dat een binnendienstmedewerker dossiers mag bewerken.

 • Keine Rechte
 • Lesen
 • Lesen / Ändern
 • Lesen / Ändern / Anlegen
 • alle Rechte

Modulrecht Service-Aufträge

Maakt het mogelijk dat een binnendienstmedewerker een Service-opdracht mag bewerken.

 • Keine Rechte
 • Lesen
 • Lesen / Ändern
 • Lesen / Ändern / Anlegen
 • alle Rechte

Formulier rechten

Voor het printen van dossier documenten, dienen de rechten in de groepen Reports CO-Aktuell en Reports CO-Aktuell TKD tenminste voorzien te zijn met de waarde Drucken.

Mogelijke selecties.

 • Keine Rechte
 • Anzeigen
 • Drucken
 • Exportieren
 • Anzeigen / Drucken
 • Anzeigen / Exportieren
 • Anzeigen / Drucken / Exportieren

Speciale rechten

Middels een aantal speciale rechten kunt u de verwerkingsmogelijkheden nog specifieker instellen:

Speciale rechten voor het aanzicht van dossiers

Sonderrecht Angebotsansicht

Bepaald welke offerte-dossiers (Module Angebotswesen) de medewerker te zien krijgt. Voor gedetaileerde beschrijving zie speciale rechten Vorgangsansicht.

 • keine Vorgänge
 • Nur eigene Aufträge
 • Aufträge des VK-Teams
 • Aufträge des Geschäftsbereiches
 • Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht

Bepaald welke dossiers de medewerker te zien krijgt. Afhankelijk van de toewijzingen van de medewerker worden de gegevens zichtbaar in het dossier, rekeninghoudend met de deelname aan een verkoopteam of een toegewezen verkoopgebied.

 • keine Vorgänge
 • Nur eigene Aufträge
 • Aufträge des VK-Teams
 • Aufträge des Geschäftsbereiches
 • Alle Aufträge

Bij een beperkt overzicht wordt het aantal records in de boomstructuur met een * aangegeven.

Speciale rechten die de bewerkingstatus beïnvloeden

Normaliter hangt een wijziging van de Dossierstatus af van de status van de dossierposities. Door speciale rechten is het mogelijk te sturen welke gebruikers wijzigen kunnen uitvoeren of beperkt worden in het wijzigen.

Sonderrecht Offerte's "gereed" en "verloren" zetten.

Toewijzen, dat de gebruiker de dossierstatus van Geoffreerd op Gereed kan zetten.

 • Nein
 • Ja

Sonderrecht Gereed zijnde dossier reactiveren.

Toewijzen, dat de gebruiker de dossierstatus van Gereed op Deelsgefactureerd terugzetten.

 • Nein
 • Ja

Speciale rechten Direct storneren ook na een geslaagde overdracht naar een financiële boekhouding toestaan

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

 • Nein
 • Ja

Speciale rechten Dossier bevestigen

Toewijzen, dat een gebruiker de dossierstatus van offertes op bevestigd kan zetten, zonder een opdrachtbevestiging te printen.

 • Nein
 • Ja

Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen

Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern

Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.

 • Nein
 • Ja

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

 • Nein
 • Ja

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.

 • Nein
 • Ja

Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter in Auftragspositionen keinen Rabatt eintragen, falls der Artikel nicht das Kennzeichen rabattfähig besitzt. Ist das Recht gewährt, erhält der Sachbearbeiter eine Meldung, dass der Artikel eigentlich nicht rabattfähig ist.

 • Nein
 • Ja

Overige speciale rechten

Sonderrecht Gutschriften erlauben

Wenn gewährt, darf der Sachbearbeiter neben Normalaufträgen auch Gutschriftsvorgänge erfassen. Das Durchführen eines Sofortstorno ist ebenfalls an dieses Recht gekoppelt (notwendige Ausprägung: Erfassen uns Auslösen.

 • Nein
 • Erfassen
 • Erfassen und Auslösen

Speciale rechten Leverbon storneren

Bepaald of een gebruiker een geprinte leverbon mag storneren.

 • Nein
 • Ja

SPeciale rechten Bovengrens offertebedrag printen offerte

Legt vast, tot welk offertebedrag een medewerker een offerte mag maken.

 • kein Angebotsdruck erlaubt
 • Obergrenze 1.000
 • Obergrenze 5.000
 • Obergrenze 10.000
 • Obergrenze 50.000
 • Angebotsdruck erlaubt

Sonderrecht Verkoopteam in opdracht wijzigen

Bepaald of het veld Verkoopteam van binnendienstmedewerker gewijzigd mag worden.

 • Nein
 • Ja

Speciale rechten Filiaal in opdracht wijzigen

Bepaald of het veld Filialen van binnendienstmedewerker gewijzigd mag worden.

 • Nein
 • Ja

nl/vorgaenge/vorgangsrechte.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0