Afdelingen

Het beheer van afdelingen biedt u de mogelijkheid zogenoemde afdelingen te definieren. Deze worden aan een contactpersoon toegewezen, waardoor het mogelijk is een selectie te maken van contactpersonen, bijvoorbeeld seriebrieven of mails te versturen.

Aanmaken van afdelingen

De afdelingsnaam mag niet langer zijn dan 20 tekens, en dienen verkort ingegeven te worden. Ook afkortingen zijn mogelijk. Een complete beschrijving kan in het veld beschrijving ingegeven worden. De inhoud van dit veld verschijnt later in het keuzeveld bij afdelingen.

Bovendien kunnen ook opmerkingen toegevoegd worden.

Het veld Interne afdeling en Kostenplaats zijn voor eigen afdelingen bestemd.

Toewijzen van afdelingen

Selecteer een contactpersoon, waarbij een afdeling toegewezen dient te worden. Kies middels jet keuzeveld Afdeling de gewenste afdeling.

Interne afdelingen

Bovendien kunnen ook interne afdelingen worden aangelegd, die eigen medewerkers kunnen worden toegewezen. Ook eigen kostenplaatsen kunnen op deze wijze aangemaakt worden.

Hiervoor dient u het selectieveld Interne Afdeling te selecteren.

nl/weitere_stammdaten/abteilungen.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0