Verkoopgebied

Onder verkoopgebied in Concept Office bepaalt men de aard en wijze waarop de opdracht afwikkeling plaatsvindt, en hiermee duidelijk de kaders aangeeft. Door speciale instellingen kan de workflow geoptimeerd worden. Klassieke voorbeelden hiervoor zijn „Kantoorartikelen” of „Technische klantendienst”.

Verkoopgebieden worden vaak los van elkaar behandeld. Echter binnen Concept Office zijn alle module in één systeem ondergebracht, en kunnen toch los van elkaar toegepast worden.

Aanmaken van een verkoopgebied

Door nieuw te selecteren wordt het veld Verkoopgebied vrijgeschakeld. Een nieuwe naam van max. 20 tekens kan ingegeven worden. In het veld omschrijving kan een gedetialeerde beschrijving van max. 50 tekens ingegeven worden.

Aansluitend kunnen de instellingen van het verkoopgebied ingegeven worden. Deze onderschijden zich in 2 categoriën.

Het is niet verplicht alle velden te vullen. Instellingen zoals Geen toewijzing of (alle) zorgen ervoor, dat de instellingen in de administratie of de laatst gebruikte instellingen toegepast worden.

Voorinstellingen van verkoopgebied voor dossier

 • Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
 • Magazijn
 • Geldigheidperiode voor offerte of Geldigheidsdatum offerte : Legt een dynamische of vaste datum vast, welke in het dossierveld Geldig tot bij het afdrukken van de eerste offerte weergegeven wordt
 • * Tekstsjablonen voor dossiers- en bestellen : Voorinstellingen voor de teksten, die op het dossierdocument afgedrukt wordt. Per document kan voor de kop- en voettekst een tekstsjabloon gekozen worden. Houdt u rekening met de informatie betreffende meerdere talen.
 • Factuurkenmerk
 • Filiaal toewijzing
 • Levervoorwaarden

Instellingen voor de workflow

 • Formuliergroep keuze : Bepaald uit welke formuliergroep (Standaard, Meubel of TKD) het betreffende formulier verwerkt wordt. De instelling (geen toewijzing) bepaald, dat het dossier-kenmerk TKD vastgelegd, of het formulierset TKD of Standaard ingesteld wordt. Deze instelling kan zinvol zijn voor verkoopgebieden, die zowel voor normale dossier als ook voor service-opdrachten toegepast worden.

  Dit geldt zowel voor de formulierafdruk uit een dossier, als voor een afdruk uit module formulier afdruk.

  Bij het herhalen van de afdruk wordt de instelling, die tijdens het afdrukken van het orgineel ingesteld was, weer toegepast. De actueel geldige instellingen worden overruled.

  Bij het afdrukken van documenten in module Formulier afdruk kan een verkoopbereik overgrijpende selectie gekozen worden. Daardoor wordt het verkoopgebiedafhankelijke formulierkeuze ongeldig. Er verschijnt een melding Let op, er is geen of meer dan één verkoopgebied aangegeven. Daardoor worden verkoopgebiedafhankelijke formulier toewijzing niet doorgevoerd. Doorgaan? Wanneer dit niet gewenst is, dan wordt het afdrukken onderbroken en na keuze van een verkoopgebied herhaald.
 • Minimale marge (%) : Voorinstelling van een door de eindgebruiker te handteren minimale marge
 • Basket automatisch starten : Bij aangemaakte en geoffreerde dossiers wordt pcon.basket automatisch gestart bij het selecteren van het tabblad posities
 • TKD : Schakeld verschillende functionaliteiten voor de technische dienst vrij
 • Bedrijfsnummer : de voor dit verkoopgebied afwijkende toe te passen bedrijfsnummer
 • Contantverkoop (Kassa)
 • Uitlevering middels ritten

Artikel

De in dit tabblad ingegeven artikelen worden met het betreffende aantal, bij het aanmaken van de opdracht, in de toegewezen verkoopgebied opgenomen. Dit gebeurt niet, wanneer reeds een ander verkoopgebied aangemaakt dossier in een met artikelen gewisseld wordt.

Verkoopgebieden in dossiers

Hoe de voorinstelling voor het verkoopgebied in dossiers vastgelegd moet worden, is bij de configuratie in te stellen:

Configuratie 120: Verkoopgebieden in de dossierverwerking vastleggen.

Bepaalt welk verkoopgebied in het dossier voorgedefinieerd wordt, oftewel welke verkoopgebied te selecteren is.

 • 0 - Met het laatst gebruikte verkoopgebied voordefiniëren
 • 1 - Met het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren, alle als keuze aanbieden
 • 2 - Alleen het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren
 • 3 - Niet voordefiniëren

nl/weitere_stammdaten/geschaeftsbereiche.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0