Direct leverinfo

In dit veld kan de leverdatum en een leverbonnummer van de leverancier ingegeven worden, wanneer deze de goederen direct aan de klant heeft uitgeleverd. Deze gegevens worden op de factuur getoond.

Administratie-configuratie 234 vult het veld automatisch. Indien deze configuratie geactiveerd wordt, dan is het zinvol bij configuratie 235 het veld Leverbonnummer in module Goederenboeking als een verplicht veld aan te duiden.

Mogelijke configuratie:

Configuratie 234: Bij het inboeken van de goederen, automatisch Direct leverinfo in het dossier plaatsen

  • 0 - Nee
  • 1 - Ja

nl/vorgaenge/direktlieferinfo.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0