Factuuradres

De module adressen bevat alle bij de klant aanwezige adressen. Dus zowel de adressen van klanten, leveranciers, projecten, als van medewerkers.

Aan elk adres wordt een uniek adresnummer toegekend.

Alleen de adressen die aan het bedrijf zijn gekoppeld worden weergegeven in de onderliggende structuur van een bedrijf. Bovendien wordt bij het aanmaken van een nieuwe adres, een voorinstelling toegewezen.

Pages in this namespace:

No pages in this namespace.


nl/anschriften/anschriften.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0