Systeemeisen voor het gebruik van Concept Mobile

Algemeen

Concept Mobile is alleen in combinatie met Concept Office toe te passen.

Concept Mobile is een webbrowser gebaseerde applicatie. Er is een Internet Information Server versie 7.0 vereist die door de website wordt verstrekt. Deze IIS moet toegankelijk zijn via het internet.

Hardware

Concept Mobile Server

Voorwaarde voor gebruik is een Internet Information Server versie 7.0, 7.5 of 8.0. Momenteel worden de volgende besturingssystemen ondersteunt: Windows 2008, Windows 2008 R2, Windows 2012. Aan de hardware-eisen van het betreffende besturingssysteem en de gebruikte versie van IIS moet worden voldaan.

Minimaal:
Windows Server 2008 met IIS 7.0
1.4 GHz CPU
2 GB RAM
100 Mbit/s Netwerkverbinding

Aanbevolen:
Windows Server 2008 R2 met IIS 7.5
2.4 GHz CPU (Multi core processor)
4 GB RAM
1000 Mbit/s Netwerkverbinding

Concept Mobile Client

Onder deze link http://jquerymobile.com/gbs/ opgesomde platformen zijn compatibel met Concept Mobile. Sommige elementen, bijvoorbeeld de Kalender maken gebruik van Javascript.

Configuratie

Functionaliteiten en instellingen van een IIS-Webserver

  • De rol als Webserver (IIS) dient geactiveerd te zijn
  • Microsoft .NET-Framework 4.0 dient als Full-Variant geïnstalleerd te zijn
  • Verbinding (Toegang) tot SQL-Server met de Concept Office-Databank
  • Geïnstalleerde beveiligingscertificaat voor de Webserver (voor een versleutelde overdracht noodzakelijk)

Informatie betreffende beveiliging van data

Wij willen nogmaals benadrukken dat u verantwoordelijk bent voor de installatie, configuratie en onderhoud van de IIS-webserver, de netwerkconfiguratie en de mobile devices. Houdt u er ook rekening mee dat u uw beveiligingsinstellingen regelmatig wordt onderhouden en geactualiseerd. Daarnaast moeten sterke wachtwoorden worden gebruikt.

Voor gecodeerde data overdracht (aanbevolen), is een SSL Certificaat nodig. Software Concept GmbH geeft geen beveiligingscertificaten uit. U kunt een certificaat zelf aanmaken of als dienst bij derden aankopen.

Communicatie in het interne netwerk

Voor de werking van de Website Concept Mobile heeft u de volgende rechten nodig in uw netwerk:

  • Volledige toegang tot de website-folder (in wwwroot)
  • Verbinding naar SQL-Server
  • Volledige toegang op de Concept Office-Databank
  • Volledige toegang op de centrale CO-folders

Communicatie over het internet

De IIS moet toegankelijk zijn via een IP-of webadres op het internet. Dit kan worden beperkt tot een enkele poort - deze poort kan bij de installatie van de applicatie Concept Mobile worden toegewezen.

De communicatie tussen de terminal en de server verloopt via het HTTPS-protocol. De authenticatie van een gebruiker geschiedt middels een wachtwoord (ingegeven op de terminal). De data wordt versleuteld verzonden.

nl/concept_mobile/systemvoraussetzungen.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0