Contactmiddelen

Om verschillende contactmiddelen voor uw contactpersonen te beheren, worden zogenaamde contactmiddelen toegepast.

De veelvoorkomende contactmiddelen zijn al voor u aangemaakt, zoals Telefoon, Fax, Email, en Internet. U kunt nog meerdere contacmiddelen toevoegen.

Wij adviseren u de voorgegeven contactmiddelen niet te verwijderen.

Aanmaken van overige contactmiddelen

Door nieuw te selecteren wordt het veld contactmiddel vrijgegeven. U kunt hier een eenduidige naam van max. 30 tekens ingeven. In het keuzemenu wordt de omschrijving van max. 50 tekens weergegeven.

Elk contactmiddel dient aan een communicatiesoort toegekend zijn. Deze stuurt de verwerking bij het aanklikken van de ingegeven contactmiddel:

  • Telefoon: Verbinding wordt gemaakt (TAPI-Koppeling noodzakelijk)
  • Fax: Kenmerkt het nummer als faxnummer (Nodig voor speciale functionaliteiten)
  • email Verbinding wordt aan emailclient aangeboden. (afhankelijk van configuratie)
  • Internet: Verbinding met internetbrowser

De volgorde bepaald de volgorde in het contactgegevens menu. De contactmiddelen worden oplopend weergegeven, en van links naar rechts weergegeven. Wordt de volgorde dubbel aangegeven, dan volgt een extra alphabetische sortering.

Mogelijke configuraties:

Configuratie 1054: Oproepen eMail-Client (geldt door het gehele programma met uitzondering van dossierverwerking)

  • 0 - eMail-Client
  • 1 - Serien-eMail-Mechanismus

Configuratie 241: Oproepen eMail-Client in dossiers

  • 0 - eMail-Clients laut Konfigurationmanager (ohne Vorlaufmaske)
  • 1 - Aufruf mit separater Vorlaufmaske

Toewijzen van contactmiddelen

Na het aanpassen van de contactmiddelen is een nieuwe start van Concept Office noodzakelijk. Aansluitend kunt u in het contactmiddelen overzichten in, bijvoorbeeld de module bedrijven, de nieuwe contactmiddelen invullen.

nl/weitere_stammdaten/verbindungsarten.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0